Demo aanvragen Contacteer verkoop

Enkele voorbeelden

Weight Watchers

e-Mandaten geïntegreerd in een webshop

Abonnementen en terugkerende klanten

Een voorbeeld: Weight Watchers maandelijkse abonnementen

 • Op de online registratiepagina van Weight Watchers kan de klant al de nodige details invullen.
 • Al die informatie wordt gebundeld in een eenvoudige URL naar Twikey zodat de klant niets opnieuw hoeft in te vullen.
 • De klant tekent zijn SEPA e-mandaat of e-machtiging en keert nadien met de informatie terug naar de Weight Watchers website.
 • Op het einde krijgen zowel Weight Watchers als de eindklant een bevestiging.
 • De mandaatinformatie wordt ook continu uitgewisseld met de backoffice van Weight Watchers.

Opvolgen van betalingen
 • Het opvolgen van niet betaalde inningen bv. omwille van onvoldoende saldo gebeurt ook door Twikey.
 • Dit werkt over verschillende landen héén met verschillende banken.
 • Op het einde van de rit wanneer het helaas toch niet lukt om een inning uit te voeren wordt alles doorgestuurd naar een incassobureau.

Mailings naar klanten: e-Mandaten voor een leasebedrijf

Wenst u klanten via een mailing uit te nodigen? J&T Autolease & Directlease doen het zo:

Een groot aantal klanten targeten - een eenvoudige uitnodiging via mail
De klanten van J&T Autolease en DirectLease waren nog niet vertrouwd met B2B-mandaten. Beide ondernemingen maken een eenvoudig CSV-bestand aan dat ze vervolgens in Twikey opladen. Op basis hiervan wordt dan een persoonlijke uitnodiging voor elke klant aangemaakt. Klanten kunnen het mandaat dat ze via deze uitnodiging ontvangen onmiddellijk tekenen met hun eID-kaart. Ze hoeven dus niet langer het mandaat op papier af te drukken en een halve dag te verliezen om het document aan hun bank te overhandigen.
Jent Autolease and DirectLease

Tekenen in een face 2 face context: domiciliëringsmandaten in een fitness of gym

Onmiddellijke ondertekening in een face 2 face contact met mobiele webpagina's

EliteAthletes

Mobiele webpagina voor PC, iPad, Galaxy tab, iPad mini...
EliteAthletes, een snelgroeiend trainingscentrum voor atleten dat aangepaste trainingsprogramma's aanbiedt, werkt op de volgende manier:
 • Twikey bezorgde EliteAthletes een mobiele webpagina om onmiddellijk te tekenen.
 • In een face 2 face contact vragen ze aan de klant om alles op die pagina in te vullen.
 • De klant tekent.
 • Onze atleet krijgt net zoals EliteAthletes een extra bevestiging en houdt het mandaat of de machtiging onder controle.

EliteAthletes gebruikt Twikey ook om automatisch domiciliëringsbestanden in XML aan te maken die automatisch aan Belfius bank bezorgd worden via de Belfius DirectNet omgeving.
 • Elke klant is ingeschreven op één van de automatische plannen.
 • Twikey vraagt elke maand een aantal dagen vooraf of de planning nog correct is.
 • Na uitvoering bij de bank, is er een continue feedback over wie betaald heeft en wie niet, inclusief foutbehandeling.
 • Twikey geeft een advies over de te ondernemen acties en voert een automatische heruitvoering uit.

eMandaten voor een NGO

UNICEF België verzamelt éénmalige giften en maandelijkse donaties. Beide kunnen via een automatische inning worden gedaan waardoor de kosten voor UNICEF aanzienlijk worden verlaagd. Op de Zenith beurs beschikten de vrijwilligers van UNICEF over twee mogelijkheden om een schenker een mandaat te laten ondertekenen.

 • Eerste mogelijkheid: via een PC uitgerust met een eID-lezer
  UNICEF had een eenvoudige pagina aangemaakt waarop de schenker zijn keuze kon aanduiden. Na het invoeren van zijn eID-kaart diende de schenker enkel nog zijn e-mailadres en zijn rekeningnummer in te voeren. De gift of maandelijkse donatie werd daarna per mail bevestigd.

 • Tweede mogelijkheid: via een iPad uitgerust met een eID-lezer
  De vrijwilligers konden ook schenkers werven met een iPad waarop een eID-lezer was aangesloten. Voorwaarde hiervoor was wel dat de schenkers hun eID pincode kenden.

Unicef

Contracten tekenen

Belfius Auto Lease wenste zich niet enkel tot CORE en B2B-mandaten te beperken. Zij wilden dat hun klanten al hun producten elektronisch zouden kunnen afhandelen. Twikey bood hen ook de mogelijkheid aan om contracten online te laten tekenen. Belfius Auto Lease implementeerde 30 verschillende contracten (leasingcontracten, verzekeringscontracten, ...) die de klanten dan thuis, op kantoor of bij een Belfius kantoor volledig elektronisch kunnen tekenen met hun eID-kaart.

Belfius Autolease
Demo aanvragen Contacteer ons

Betaal enkel wat u verbruikt - 2,3€/mandaat voor lage volumes - volledig domiciliëringsbeheer